Praca zespołowa. Budowanie dobrych relacji w zespole

Kod szkolenia: 
Z19

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać metody pracy zespołowej, sposoby współpracy w grupie, skuteczne metody budowania systemu społecznego w organizacji, nabyć i rozwinąć umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji w pracy zespołowej, wypracować metody pomagające wpływać na pojedynczych pracowników i zespoły pracownicze w banku i innej instytucji.

Program

1. Zespoły w organizacji

 • proces budowania zespołu
 • struktura zespołu pracowniczego
 • spójność zespołu
 • klimat organizacyjny
 • rodzaje zespołów

2. Efektywność pracy zespołowej

 • co wpływa na efektywność pracy zespołowej?
 • bariery efektywności zespołu
 • metody stymulowania efektywności pracy zespołowej

3. Konflikty w pracy zespołowej

 • przyczyny konfliktów w zespole
 • metody i techniki rozwiązywania konfliktów
 • zasady współpracy członków zespołu

4. Kierowanie pracą zespołową

 • zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
 • kompetencje osoby kierującej zespołem
 • delegowanie uprawnień

5. Zespołowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

 • modele podejmowania decyzji zespołowych
 • myślenie grupowe i jego pułapki
 • czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów

6. Jednostka w zespole

 • proces socjalizacji
 • cechy jednostki a relacje w zespole
 • cechy jednostek współpracujących
 • cechy jednostek rywalizujących
 • radzenie sobie ze stresem w zespole

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności zwiększenia skuteczności działania w zespole.

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych ekspertów – trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.