Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo bankowe

Kod szkolenia: 
P31

Korzyści

 1. Zapoznanie się z regulacjami nowelizacji ustawy Prawo bankowe
 2. Możliwość analizy skutków wejścia w życie nowych i zmienionych regulacji ustawowych dla praktyki bankowej
 3. Możliwość dyskusji, zadawania pytań oraz wymiany poglądów z prowadzącymi i uczestnikami seminarium

Program

 1. Szczególna pozycja banku w obrocie

  • normatywna definicja banku
  • czynności bankowe
  • inne czynności nie będące czynnościami bankowymi
 2. Regulacja ustawowa umów, na podstawie których bank wykonuje czynności bankowe, w szczególności umowy rachunku bankowego i umowy kredytowej, ale również umów uregulowanych na podstawie kodeksu cywilnego
 3. Czynności bankowe powierzone innym podmiotom
 4. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków
  • tajemnica bankowa
  • dokumenty bankowe
  • prowizje i opłaty

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników banków z pionu prawnego oraz odpowiedzialnych za wdrażanie nowych regulacji, a także dla radców prawnych z kancelarii obsługujących banki.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.