Prawne aspekty sekurytyzacji należności bankowych

Kod szkolenia: 
K102

Korzyści

Zdobycie wiedzy w zakresie ryzyk związanych z sekurytyzacją oraz obowiązków banków związanych z sekurytyzacją.

Program

 1. Pojęcie sekurytyzacji
  • podstawy prawne sekurytyzacji wierzytelności bankowych
 2. Rodzaje sekurytyzacji
 3. Fundusz sekurytyzacyjny
  • standaryzowany
  • niestandaryzowany
 4. Przedmiot sekurytyzacji
 5. Zakazy sekurytyzacyjne
 6. Rejestr wierzytelności
 7. Elementy sekutytyzacji
  • przelew wierzytelności
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  • ochrona danych osobowych
 8. Podsumowanie

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się monitorowaniem należności nieregularnych, restrukturyzacją należności, windykacją

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Praktyk bankowy, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.