Prawne aspekty zawierania umów bankowych

Kod szkolenia: 
SK11

Korzyści

Zdobycie wiedzy prawnej umożliwiającej odpowiednią analizę dokumentacji kredytowej pod względem prawnym w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka prawnego, przekazanie wiedzy w powiązaniu z interaktywnym udziałem uczestników w elementach warsztatowych szkolenia oraz studium przypadków.

Program

 1. Zdolność do zawarcia kontraktu (umowy)
 2. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych
 3. Zdolność do czynności osób prawnych
 4. Pełnomocnictwo
 5. Oświadczenie woli
 6. Wady oświadczenia woli
 7. Tryb zawarcia kontraktu
  • oferta
  • oferta złożona w toku przetargu
  • rokowania
 8. Forma umowy
 9. Umowa kredytowa
 10. Zgodność umowy kredytowej z prawem powszechnie obowiązującym.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków zatrudnionych w działach zajmujących się analizą wniosków kredytowych, administracją kredytową, kontrolą, windykacją

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Piotr Kłys

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.