Prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek hipotecznych

Kod szkolenia: 
K441

Korzyści

Poznanie problemów prawnych związanych z ustanowieniem hipoteki i jej realizacją.

Program

 1. Główne zabezpieczenie kredytu hipotecznego oraz rodzaje zabezpieczeń przejściowych i dodatkowych
 2. Hipoteka
 3. Przepisy regulujące instytucję hipoteki
 4. Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz jej prawny charakter
 5. Przedmiot hipoteki (nieruchomości gruntowe, lokalowe oraz prawo spółdzielcze), z uwzględnieniem problemu części składowych i przynależności nieruchomości gruntowych i lokalowych
 6. Rodzaje hipotek:
  • hipoteki umowne (hipoteka kaucyjna, hipoteka zwykła)
  • hipoteka łączna
  • hipoteka na łączonych nieruchomościach
  • hipoteka przymusowa
 7. Ustanowienie hipoteki:
  • umowa o ustanowienie hipoteki
  • dozwolone i niedozwolone klauzule umowne
  • forma ustanowienia hipoteki, w tym hipoteki bankowej
  • elementy umowy o ustanowienie hipoteki na podstawie przykładowego aktu notarialnego
  • problem ustanowienia hipoteki w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości lub prawa spółdzielczego
 8. Skutki ustanowienia hipoteki i dochodzenie roszczeń z przedmiotu hipoteki

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników udzielających kredytów i pożyczek stosujących hipotekę jako zabezpieczenie

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.