Prawo ochrony konsumenta i konkurencji w praktyce bankowej

Kod szkolenia: 
POK

Korzyści

Zdobycie wiedzy z zakresu ochrony interesu konsumenta i konkurencji wraz z praktycznymi przykładami z sektora bankowego, nabycie umiejętności identyfikowania potencjalnych ryzyk, na które może być narażony bank w kontaktach z klientami oraz konkurencją, zdobycie praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów związanych z postępowaniami wszczętymi przez konsumentów, konkurencję lub instytucje zajmujące się ochroną interesów konsumentów wobec banku

Program

 1. Podstawy prawne ochrony interesów konsumenta na rynku usług bankowych w Polsce
 2. Sprzedaż usług bankowych konsumentowi:
  • wymagania prawne dotyczące świadczenia usług bankowych
  • niedozwolone postanowienia umowne
  • zagrożenia interesów konsumentów
  • zakres odpowiedzialności banku
 3. Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej na rynku usług bankowych
 4. Instytucje ochrony interesów konsumenta na rynku usług bankowych
 5. Rejestr nieuczciwych dłużników – zasady zgłaszania i pobierania informacji
 6. Ochrona interesów konsumenta na rynku usług bankowych w UE
 7. Czyny nieuczciwej konkurencji – rodzaje, konsekwencje prawne i rynkowe
 8. Nieuczciwe praktyki rynkowe – rodzaje, odpowiedzialność cywilna i karna
 9. Zasady Dobrych Praktyk – kodeks etyczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się przygotowaniem regulacji prawnych świadczenia usług bankowych, działań marketingowych, w szczególności reklamowych, oraz szeroko pojętym doradztwem z zakresu ochrony interesów konsumenta.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Sławomir Smyczek

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.