Prewencja wyłudzeń i oszustw kredytowych

Kod szkolenia: 
OK2

Korzyści

Uczestnicy zdobędą umiejętności weryfikowania i rozpoznawania prawidłowości dokumentacji składanej przez klientów starających się o kredyt. Zostaną uczuleni na elementy najistotniejsze i nauczą się, jak rozpoznawać sfałszowane dokumenty.

Program

Przestępstwo wyłudzenia kredytu bankowego

 1. Współczesne formy i metody wyłudzeń kredytów
  • skala zjawiska
  • szacunkowe straty generowane przestępstwem
 2. Sposoby działania sprawców wyłudzeń
  • metody wprowadzania banku w błąd co do istotnych dla udzielenia kredytu okoliczności
  • fałszowanie dokumentów przedkładanych w banku w związku z wnioskiem kredytowym:
   • dokumenty podrobione
   • dokumenty przerobione
   • dokumenty poświadczające nieprawdę
   • składanie nieprawdziwych oświadczeń w toku procesu przyznawania kredytu

Prewencja w zakresie wyłudzeń kredytu

 1. Warunki podstawowe skutecznej prewencji:
  • profesjonalizm zawodowy pracowników banków uczestniczących w procesach weryfikacyjnych i decyzyjnych wniosków kredytowych
  • realizowanie i wykorzystywanie programu „Poznaj swojego klienta” jako istotna przesłanka prawidłowych ocen i decyzji kredytowych
  • standardy minimalizujące ryzyko ocen i decyzji
 2. Warunki szczegółowe skutecznej prewencji:
  •  wiedza o kliencie jako warunek podstawowy ocen szczegółowych:
   • zakres informacji dotyczących kredytobiorcy
   • sposoby pozyskiwania informacji
   • aktualizacja informacji
  • podstawowe kryteria ocen dokumentów przedkładanych przez kredytobiorców:
   • różnice w ilości i rodzaju dokumentów pozyskiwanych przez bank w zależności od rodzaju kredytu: dokumenty dot. kredytów dla osób fizycznych (gotówkowe na zakup w systemie ratalnym, hipoteczne), dokumenty dot. kredytów dla jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza podmiotów gospodarczych
   • metody i sposoby oceny dokumentacji dołączonej do wniosków kredytowych: identyfikacja podrobionych, przerobionych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, ocena prawdziwości dokumentów handlowych (faktury, rachunki itp.), ocena prawdziwości dokumentacji urzędowej (zaświadczenia z ZUS i US, kopie deklaracji podatkowych, wypisy z ksiąg wieczystych itp.), ocena rzetelności ekspertyz i wycen rzeczoznawców, przedkładanych przez kredytobiorców ocena ekonomiczna przedkładanych biznesplanów i prognoz gospodarczych
 3. Formy i metody weryfikowania wiedzy o kliencie – kredytobiorcy.

Przestępstwo oszustwa kredytowego – istota przestępczych działań

 1. Ubieganie się o kredyt, pożyczkę, dotację, gwarancję
 2. Przedłożenie nierzetelnych dokumentów
 3. Brak skutku w postaci wyłudzenia

Ćwiczenia w zakresie identyfikacji podrobionych, przerobionych i poświadczających nieprawdę dokumentów kredytowych

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pionów kredytowych

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zastępca prokuratora okręgowego bezpośrednio nadzorujący pracę Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.