PRINCE2® bez tajemnic – skuteczne zarządzanie projektami

Poddziałanie 8.1.1. PO KL
Beneficjent pomocy: przedsiębiorstwa z województwa śląskiego
Czas realizacji: 1 marca 2011 – 30 czerwca 2012
Liczba uczestników szkoleń: 443
Wartość projektu: 1,6 mln zł

Rola MSBiF: Lider projektu (partnerstwo z Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA) odpowiedzialny za zarządzanie projektem, rekrutację uczestników, promocję projektu, organizację i logistykę szkoleń oraz częściową ewaluację

Zakres szkoleń i egzaminów zrealizowanych w ramach projektu:

  • Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2® na poziomie Foundation (20 szkoleń, 20 egzaminów)
  • Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2® na poziomie Practitioner (3 szkolenia, 3 egzaminy)
  • Zarządzanie ryzykiem wg metodyki M_o_R® (3 szkolenia, 3 egzaminy)
  • Zarządzanie zmianą Change Management™ (2 szkolenia, 2 warsztaty, 2 egzaminy)
  • Zarządzanie programami wg metodyki MSP® (1 szkolenie, 1 egzamin)
  • Budżetowanie i planowanie projektów (3 szkolenia)

PRINCE2®, M_o_R®, MSP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Cabinet Office