Profesjonalna obsługa klienta banku

Kod szkolenia: 
M015

Korzyści

Nabycie umiejętności stałego kształtowania profesjonalnego systemu obsługi oraz budowania partnerskich relacji biznesowych, opartych na dostrzeganiu i realizacji potrzeb oraz przyjaznej komunikacji z klientem.

Program

1. Kreowanie własnego wizerunku jako profesjonalnego bankowca

 • rozbudowanie nastawienia na własne mocne strony jako niezbędny element wzbudzenia poczucia zaufania i nawiązania pozytywnego kontaktu z klientem
 • nastawienie na własną aktywność i samodzielne poszukiwanie skutecznych rozwiązań w trudnych sytuacjach

2. Firma zorientowana na klienta

 • etapy tworzenia związków biznesowych z klientem
 • warunki budowania i utrzymywania dobrych relacji z klientem
 • czynniki uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej

3. Klient – jednostka niepowtarzalna

 • potrzeby klienta banku: ich zindywidualizowanie i trudność identyfikacji
 • typy osobowości i temperamentu klienta
 • taktyka postępowania z reprezentantami poszczególnych modeli osobowości

4. Przyjazna komunikacja jako platforma budowania trwałych relacji z klientem

 • elementy werbalne jako narzędzie wywierania wpływu
 • składowe niewerbalne komunikowania się jako czynnik budowania wiarygodności
 • diagnoza indywidualnego profilu i stylu komunikowania się jako punkt wyjścia
 • do wprowadzenia zmian w sposobie pracy
 • co zrobić, aby nie mieć trudnych klientów?

5. Doskonalenie umiejętności handlowych

 • precyzyjna diagnoza potrzeb klienta – klucz do porozumienia, sprzedaży i profesjonalnej obsługi
 • cechy produktów i usług bankowych – źródło korzyści dla klienta banku
 • naczelna zasada: „mów to, co konieczne i na tym poprzestań”
 •  cross-selling i up-selling usług bankowych
 •  wygrywająca argumentacja, czyli co kupuje klient

6. Specyfika telefonicznej formy kontaktu z klientem

 • model rozmowy telefonicznej z klientem
 • kluczowe czynniki nawiązania porozumienia przez telefon

7. Katalog dobrych praktyk obsługi trudnych klientów

 • z cegieł można budować mosty lub mury...
 • rola inteligencji emocjonalnej doradcy banku w kształtowaniu relacji z klientem
 • rozpoznawanie zachowań manipulacyjnych klientów i potrzeba rozwijania własnej asertywności
 • reklamacja i skarga klienta – utrudnianie pracy czy prezent?

8. Efektowne zamknięcie rozmowy – czyli jak zbudować sobie aureolę?

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do opiekunów klienta, dysponentów, pracowników pionów kredytowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.