Profesjonalne zarządzanie procesem sprzedaży i zespołem sprzedażowym

Kod szkolenia: 
Z18

Korzyści

 1. Doskonalenie umiejętności adaptatywnego kierowania zespołem sprzedażowym i doradcami, skoncentrowanym na produktywności
 2. Budowanie długofalowych, efektywnych relacji z klientami detalicznymi firmy
 3. Kształtowanie pro aktywnej kultury organizacyjnej ukierunkowanej na klienta

Program

I. Projektowanie sprzedaży w oddziale w szybko zmieniającym się świecie współczesnym

 1. Strategia sprzedaży oddziału na rynku lokalnym:

  • segmentacja
  • potrzeby klientów
  • projektowanie procesu sprzedaży
  • zarządzanie cyklem życia klienta
 2.  Strategia zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej:
  • Customer Relationship Clienting – rola doradców w utrzymywaniu kontaktu z klientami
  • 7 S zarządzania sprzedażą

2. Skuteczny zespół sprzedażowy – budowanie podłoża efektywności

 1. Kompetencje doradców: rekrutacja – szkolenia – coaching
 2. Specyfika zespołu sprzedażowego
 3. Rola i zadania menedżera sprzedaży
 4. Warunki produktywności zespołu sprzedażowego

3. Skuteczny zespół sprzedażowy – zapewnienie stałego wzrostu

 1. Jak skutecznie komunikować się z zespołem sprzedażowym?
 2. Przywództwo jako element motywacyjny
 3. Metody i narzędzia motywacyjne w zespole sprzedażowym
 4. Wyznaczanie zadań – system oceny wyników – motywacyjna rozmowa oceniająca

4. Coaching w zespole sprzedażowym

 1. Istota I zasady coaching
 2. Coaching indywidualny
 3. Coaching zespołu sprzedażowego

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli kadry kierowniczej oddziałów banku bezpośrednio nadzorującej zespoły sprzedażowe.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.