Programy szkoleń

Oferujemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji w formie seminariów i kursów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U. nr 31, poz. 216):

  • seminarium jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie nie krótszym niż 5 godzin dydaktycznych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat;
  • kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych.

Programy proponowanych przez nas szkoleń podzieliliśmy na trzy obszary:

  • szkolenia bankowe i biznesowe
  • szkolenia interpersonalne
  • szkolenia menedżerskie.
Szkolenia interpersonalne

Rozwój kompetencji menedżerskich

Sprzedaż i obsługa klienta

Rozwój umiejętności osobistych

Szkolenia bankowe i biznesowe

Działalność kredytowa

Ekonomika i finanse

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami i procesami

Operacje krajowe i zagraniczne

Prawo i podatki

Bezpieczeństwo