Projekty unijne

Świadczymy usługi w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jego kompleksowej realizacji.

Jeżeli macie Państwo sprecyzowane, długofalowe plany szkoleniowe lub jesteście zainteresowani tym, by je stworzyć i zrealizować, nie wydając fortuny – zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS może dofinansować do 80% kosztów szkolenia.

Z naszą wiedzą i bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych pomożemy Państwu pozyskać fundusze i zrealizować ciekawe projekty rozwojowe.

Dodatkowe informacje

Maciej Trojan
tel.: 32 251 68 34
e-mail: maciej.trojan@msbif.pl

Projekty unijne zrealizowane w ramach pozyskanego dofinansowania

Poddziałanie: 2.1.1. POKL
Beneficjent pomocy: ING Bank Śląski SA
Czas realizacji: 1 maja 2011 – 30 października 2013

Poddziałanie: 8.1.1. PO KL
Beneficjent pomocy: przedsiębiorstwa z województwa śląskiego
Czas realizacji: 1 marca 2011 – 30 czerwca 2012

Poddziałanie: 8.1.1. PO KL
Beneficjent pomocy: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Czas realizacji: 1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2011

Szkolenia zrealizowane w ramach innych projektów unijnych - podwykonawstwo

Poddziałanie 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA
Czas realizacji: czerwiec 2012 – maj 2013

Poddziałanie: 2.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Mercedes Benz Polska Sp. z o.o.
Czas realizacji: luty-marzec 2013

Poddziałanie: 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Stowarzyszenie RPP „Integracja” O. Kraków
Czas realizacji: październik-listopad 2012