Projekty unijne

Świadczymy usługi w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jego kompleksowej realizacji.

Jeżeli macie Państwo sprecyzowane, długofalowe plany szkoleniowe lub jesteście zainteresowani tym, by je stworzyć i zrealizować, nie wydając fortuny – zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS może dofinansować do 80% kosztów szkolenia.

Z naszą wiedzą i bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych pomożemy Państwu pozyskać fundusze i zrealizować ciekawe projekty rozwojowe.

Dodatkowe informacje

Maciej Trojan
tel.: 32 251 68 34
e-mail: maciej.trojan@msbif.pl

Projekty unijne zrealizowane w ramach pozyskanego dofinansowania

Poddziałanie: 2.1.1. PO KL
Beneficjent pomocy: Getin NOBLE Bank SA
Czas realizacji: 15 stycznia 2009 – 14 stycznia 2011

Działanie: 2.3.A SPO RZL
Beneficjent pomocy: PKO Bank Polski SA
Czas realizacji: 1 grudnia 2005 – 31 stycznia 2007

Działanie: 2.3.A SPO RZL
Beneficjent pomocy: Kredyt Bank SA
Czas realizacji: 1 lipca 2005 – 31 marca 2006

Szkolenia zrealizowane w ramach innych projektów unijnych - podwykonawstwo

Poddziałanie: 3.3.1 PO IG
Zleceniodawca MSBiF: Krajowa Izba Gospodarcza
Czas realizacji: kwiecień-maj 2012

Poddziałanie: 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Lubelska Fundacja Rozwoju
Czas realizacji: wrzesień 2010 – maj 2011

Poddziałanie: 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Bankowy Fundusz Leasingowy
Czas realizacji: październik 2010 – marzec 2011