Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Program

Program:

 1. Skala zjawiska prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na świecie i w Polsce.
 • skala zjawiska na świecie
 • skala zjawiska w Polsce
 • wpływ postępu technologicznego na metody prania pieniędzy
 • rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 1. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Polsce.
 • instytucje obowiązane
 • rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • rola innych podmiotów nadzorczych i kontrolnych
 • ocena funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Polsce na podstawie wyników kontroli NIK
 1. Podstawowe pojęcia.
 • pranie pieniędzy
 • finansowanie terroryzmu
 • klient
 • beneficjent rzeczywisty
 • PEP
 • transakcja
 1. Obowiązki instytucji obowiązanej.
 • wewnętrzne procedury w instytucji obowiązanej
 • identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości
 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
 • analiza i ocena ryzyka
 • program „poznaj swojego klienta”
 • rejestracja transakcji ponadprogowych i podejrzanych
 • zgłaszanie transakcji podejrzanych
 • bieżąca analiza prowadzonych transakcji
 • wstrzymywanie transakcji, blokada rachunku, zamrażanie wartości majątkowych
 • kontrole w instytucji obowiązanej
 1. Metody prania pieniędzy oraz sposoby przeciwdziałania.
 • fazy prania pieniędzy
 • metody prania pieniędzy w zależności od branży
 • sposoby wykrywania transakcji podejrzanych
 • studium przypadków
 1. Zmiany na horyzoncie – IV Dyrektywa AML.
 • termin wdrożenia
 • definicja beneficjenta rzeczywistego
 • rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • transakcje ponadprogowe
 • podejście na zasadzie oceny ryzyka
 • PEP krajowy

Czas trwania

1 dzień / 6 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

600,00zł
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.