Public relations - moda czy konieczność

Kod szkolenia: 
M111

Korzyści

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie:

 • swobodnie wykorzystywał metody kreowania pozytywnego wizerunku instytucji przy pomocy różnych technik i narzędzi PR
 • rozpoznawał i charakteryzował grupy interesu wśród przedstawicieli opinii publicznej
 • opracuje plan komunikacji w działaniach informacyjno-promocyjnych
 • opracuje informacje prasowe oraz udzieli wypowiedzi eksperckiej do mediów
 • stosował system identyfikacji wizualnej
 • przeciwdziałał powstawaniu sytuacji kryzysowych oraz budował zespół antykryzysowy.

Program

1.  Istota oraz cele działań PR

 • zarządzanie reputacją firmy
 • wizerunek jako przedmiot oddziaływania PR

2. Projektowanie działań PR

 • funkcje PR
 • identyfikacja potrzeb informacyjnych firmy i jej otoczenia
 • budowanie strategii PR i planu komunikacji

3. System identyfikacji urzędu a działania PR

 • znaczenie identyfikacji wizualnej w procesie budowania wizerunku
 • metody zwiększania skuteczności działań PR przez stosowanie sytemu identyfikacji wizualnej

4. Współpraca z mediami

 • system komunikacji z mediami
 • zasady przygotowania materiałów dla mediów
 • reguły organizacji wydarzeń dedykowanych mediom
 • prawne uwarunkowania współpracy z mediami

5. Zarządzanie sytuacją kryzysową

 • identyfikacja sytuacji kryzysogennych
 • przebieg sytuacji kryzysowej
 • program interwencji kryzysowej
 • sposoby reagowania na niekorzystne informacje

6. Public relations wewnętrzne

 • zadania pracowników w budowaniu przyjaznego wizerunku firmy
 • system komunikacji wewnętrznej
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej

7. Rola wydawnictw, Internetu i wydarzeń specjalnych

 • metody zarządzania wizerunkiem poprzez organizację eventów
 • wydawnictwa specjalne jako narzędzie wzmacniające działania PR
 • internet i nowe media jako najszybszy kanał komunikacji

8. Ocena działań PR

 • formy kontroli PR
 •  monitoring mediów
 •  wykorzystanie badań opinii

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do rzeczników prasowych, specjalistów ds. promocji, informacji lub komunikacji społecznej, a także do menedżerów projektów. Mogą w nim uczestniczyć także przedstawiciele kadry zarządzającej oraz osoby, których zadania obejmują także reprezentację firmy.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Iwona Jeleń

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.