Rachunkowość bankowa

Kod szkolenia: 
R05

Korzyści

Uczestnicy poznają zarówno pojęcia wprowadzające w system rachunkowości, jak i bardziej szczegółowe zagadnienia związane z ewidencją (w tym także wyceną) szerokiego spektrum operacji bankowych.

Szkolenie będzie także okazją do poznania raportów sporządzanych w ramach sprawozdawczości bankowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Omówione zostaną zarówno rozwiązania polskiej rachunkowości, jak i standardy międzynarodowe.

Program

 1. Rachunkowość bankowa, bankowy plan kont
 2. Środki gospodarcze w banku i źródła ich pochodzenia
 3. Gospodarka własna banku
 4. Inwestycje, w tym operacje instrumentami finansowymi
  • ekspozycja kredytowa w świetle MSR 39
  • prawo bilansowe oraz prawo podatkowe
 5. Operacje różne
 6. Kapitały i fundusze
 7. Tworzenie i podział wyniku finansowego
 8. Zobowiązania pozabilansowe banku
 9. Operacje walutowe
 10. Sprawozdania finansowe banku, sprawozdawczość skonsolidowana
 11. Kierunki rozwoju rachunkowości bankowej

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników działów rachunkowości, księgowych oraz analityków finansowych zajmujących się analizą sprawozdań finansowych banków.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Grażyna Machula

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.