Rachunkowość finansowa - organizacja rachunkowości w banku

Kod szkolenia: 
RFB

Korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie i ugruntowanie wiedzy uczestników w zakresie organizacji rachunkowości finansowej w banku, prowadzonej zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie tworzenia polityki rachunkowości oraz organizacji rachunkowości, z uwzględnieniem procesów wynikających z operacji bankowych.

W ramach szkolenia omówione zostają również podstawowe zasady rachunkowości, w szczególności rozpoznanie i wycena aktywów i pasywów banku oraz wymagania w zakresie ujawnień informacyjnych w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

 

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.