Rachunkowość instrumentów finansowych

Kod szkolenia: 
R061a

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieć o:

  • kategoriach instrumentów finansowych
  • podejściu do wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych
  • możliwościach zastosowania Fair Value Option i rachunkowości zabezpieczeń
  • planach zmian w klasyfikacji i wycenie instrumentów finansowych.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą umieć:

  • rozpoznawać instrumenty finansowe
  • ustalać sposób wyceny dla danego instrumentu finansowego
  • określić wymagania dla stosowania Fair Value Option i rachunkowości zabezpieczeń
  • ustalić wymagania informacyjne odnośnie instrumentów finansowych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.