Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa przez bank

Kod szkolenia: 
SK20

Korzyści

Nabycie umiejętności zarządzania trudnymi kredytami w ujęciu całego portfela kredytowego i indywidualnego klienta. Poznanie metodologii podejmowania decyzji w obszarze trudnych kredytów: restrukturyzować czy windykować?

Umiejętność doboru technik restrukturyzacji finansowej adekwatnych do konkretnych przypadków oraz znajomość negocjowania warunków restrukturyzacji z poszczególnymi stronami transakcji.

Poznanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod wspomagania przez bank procesu restrukturyzacji klienta przyjętych w polskiej i zagranicznej praktyce.

Program

 1. Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie a możliwe działania banku – studium przypadku
 2. Ścieżki postępowania z trudnymi kredytami – wady i zalety
  • ugoda cywilnoprawna
  • ugoda cywilnoprawna o likwidacyjnym charakterze
  • postępowanie naprawcze
  • układ sądowy
  • konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe
  • zakres dokumentacji wymaganej przez bank i innych kontrahentów podczas negocjacji restrukturyzacji finansowe
  • kształt umowy o restrukturyzacji zadłużenia z bankiem
 3. Podatkowe aspekty działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez banki
 4. Program restrukturyzacji jako sposób wyjścia przedsiębiorstwa z kryzysu
  • program restrukturyzacji w prawie bankowym
  • pojęcie restrukturyzacji: restrukturyzacja rozwojowa i naprawcza
  • program restrukturyzacji, biznesplan, studium wykonalności procesu inwestycyjnego – różnice terminologiczne
  • znaczenie programu restrukturyzacji w procesie restrukturyzacji
  • mechanizm tworzenia programu restrukturyzacji: we własnym zakresie i przy użyciu konsultantów zewnętrznych; kwestia udziału banku
  • zasady współpracy z konsultantem zewnętrznym przy okazji tworzenia programu restrukturyzacji
  • tworzenie prognoz finansowych (elementy krytyczne)
 5. Sposoby weryfikacji programu restrukturyzacji
  • weryfikacja formalna
  • weryfikacje merytoryczna
  • najczęstsze błędy w programach restrukturyzacji.
 6. Zasady negocjacji programu restrukturyzacji z bankiem i innymi wierzycielami. Wprowadzenie w życie restrukturyzacji
  • czynniki sprzyjające powodzeniu restrukturyzacji
  • komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie podczas restrukturyzacji
 7. Finansowanie procesu restrukturyzacji
  • zasady poszukiwania inwestorów (poufność informacji)
  • zawartość memorandum informacyjnego
  • rodzaje potencjalnych inwestorów: inwestorzy branżowi i finansowi
  • venture capital jako przykład inwestora finansowego
  • faktoring, leasing zwrotny i refinansowanie aktywów, project finance jako sposoby wspierania restrukturyzacji
  • możliwości pomocy ze strony agend rządowych
  • ustawy restrukturyzacyjne w poszczególnych branżach.

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników banku zajmujących się kredytowaniem przedsiębiorstw. W szczególności powinni wziąć w nim udział pracownicy zajmujący się w oddziałach i centrali zarządzaniem trudnymi kredytami

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół specjalistów, doświadczonych dydaktyków – ekonomista i prawnik

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.