Restrukturyzacja trudnych kredytów
z uwzględnieniem zagadnień prawa upadłościowego i naprawczego

Kod szkolenia: 
SK112

Korzyści

Słuchacze zapoznają się z całokształtem zagadnień związanych z trudnymi kredytami i ich wpływem na sytuację prawną i finansową banku oraz przedsiębiorcy, a także poznają metody restrukturyzacji trudnych kredytów.

Program

I. Trudne kredyty – zagadnienia wstępne

 1. Definicja

  • istota określenia „trudny kredyt” wraz z pojęciami: ekspozycji kredytowych normalnych, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwych i straconych
 2. Przyczyny powstawania trudnych kredytów
  • błędy oraz niestaranność banku w procesie kredytowania
  • nieuczciwość kredytobiorcy
  • przyczyny obiektywne
 3. Konsekwencje trudnych kredytów
  • konieczność zmiany kategorii kredytu
  • obowiązek tworzenia rezerw
  • stały i ścisły monitoring kredytu
 4. Przesłanki wyboru metody postępowania

II. Wybrane metody restrukturyzacji lub windykacji trudnych kredytów

 1. Ugoda cywilnoprawna

  • regulacja prawna i przesłanki zawarcia ugody cywilnoprawnej
  • skuteczność ugody cywilnoprawnej
 2. Sądowe postępowanie egzekucyjne
 3. Nowe prawo upadłościowe i naprawcze
 4. Publiczna sprzedaż wymagalnych wierzytelności
  • tryb i forma sprzedaży wierzytelności
  • możliwości nadużyć ze strony nabywców
 5. Zamiana wierzytelności na akcje lub udziały

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do pracowników pionów kredytowych, w szczególności departamentu kredytów trudnych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Tadeusz Pawliszewski; Sławomir Nowicki; dr Dariusz Duda; wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.