Rozliczenia zagraniczne - operacje dokumentowe:
inkaso i akredytywa

Kod szkolenia: 
F13

Korzyści

Uczestnicy zapoznają się z różnymi formami rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz zagadnieniami z nimi związanymi, np. dokumentami towarowymi, bazami transakcji INCOTERMS.

Program

I. Rozliczenia w handlu międzynarodowym

 1. Formy rozliczeń:

  • polecenie zapłaty
  • inkaso
  • akredytywa dokumentowa
 2. Ryzyko związane z obrotem międzynarodowym z punktu widzenia stron kontraktu oraz uczestniczących banków
 3. Techniczne uwarunkowania rozliczeń:
  • bank korespondent
  • rachunki NOSTRO i LORO
  • system SWIFT

II. Dokumenty towarowe występujące przy obsłudze operacji dokumentowych

 1. Faktura handlowa
 2. Dokumenty ubezpieczeniowe
 3. Dokumenty przewozowe
 4. Formy przeniesienia praw:
  • indos
  • cesja
  • wręczenie
 5. Inne dokumenty:
  • specyfikacja
  • świadectwo pochodzenia
  • atesty
  • oświadczenia, protokoły itp.

III. Procedury Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

 1. Publikacja nr 522 „Jednolite Reguły dla inkasa dokumentowego”
 2. Publikacja nr 600 „Jednolite zwyczaje i praktyka dla akredytyw dokumentowych”
 3. Publikacja nr 560 terminy handlowe INCOTERMS 2000

IV. Inkaso dokumentowe

 1. Definicja, przebieg operacji
 2. Rola banków uczestniczących
 3. Rodzaje i typy inkasa
 4. Rola weksla własnego i trasowanego w procedurze inkasa dokumentowego

V. Akredytywa dokumentowa

 1. Definicja
 2. Strony akredytywy dokumentowej
 3. Przebieg operacji (otwarcie i realizacja)
 4. Rola banków uczestniczących w operacji:
  • otwierającego
  • awizującego
  • potwierdzającego
  • negocjującego,
 5. Rodzaje akredytyw dokumentowych
 6. Warunki akredytywy:
  • termin i miejsce ważności akredytywy
  • miejsce dostępności i sposób zapłaty
  • dokumenty wymagane w ramach akredytywy

Uczestnicy

Wykład, uzupełniony praktycznymi ćwiczeniami utrwalającymi wiadomości, adresowany jest do pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych oraz doradców klienta.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Specjalista – praktyk bankowy, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.