Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych

Kod szkolenia: 
P221

Korzyści

Doskonalenie umiejętności zawodowych kasjerów oraz nabycie zdolności posługiwania się metodami rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych

Program

1. Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych i walut obcych

 • cechy identyfikacyjne znaków pieniężnych
 • techniki druku banknotów
 • stosowane środki zabezpieczenia autentyczności grafiki i papieru banknotów
 • monety i ich cechy

2. Fałszerskie techniki zastępcze

 • metody fałszowania banknotów
 • metody fałszowania monet
 • metody fałszowania czeków podróżnych
 • materiały zastępcze

3. Banknoty i monety wybranych państw świata

 • dolar amerykański (USD) – historia, rodzaje banknotów dolarowych, szczegółowe omówienie banknotów typu Federal Reserve System
 • euro (EUR)
 • funt angielski (GBP)
 • frank szwajcarski (CHF)

4. Specjalne rozwiązania graficzne

 • mikrodruki, efekt kątowy, znak optyczny, kompozycja szaty

5. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych

 • sposób posługiwania się albumem pieniędzy zagranicznych
 • tryb postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw znaków pieniężnych i czeków podróżnych
 • zasady wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych

6. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych zajęcia praktyczne
(rozpoznawanie autentycznych banknotów i monet przy pomocy lup, lampy ultrafioletowej, plansz, badań organoleptycznych)

7. Egzamin (test + praktyczny)

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, skarbników i liczarzy w bankach i innych instytucjach finansowych.

Czas trwania

1 dzień/ 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych dydaktyków, praktyków bankowych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.