Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Kod szkolenia: 
P222

Korzyści

Doskonalenie umiejętności posługiwania się metodami rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych

Program

1. Rodzaje polskich znaków pieniężnych

 • banknoty obiegowe
 • monety obiegowe
 • znaki pieniężne wycofane z obiegu
 • emisyjna działalność NBP – monety kolekcjonerskie

2. Zasady wymiany zużytych i uszkodzonych polskich znaków pieniężnych

 • kryteria wymiany banknotów
 • kryteria wymiany monet

3. Postępowanie w przypadku ujawnienia fałszywych i sfałszowanych polskich znaków pieniężnych

 • procedura zatrzymywania znaków pieniężnych w świetle zarządzenia Prezesa NBP
 • protokół zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych

4. Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

 • sposoby zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwem
 • zabezpieczenia papieru banknotowego
 • techniki drukarskie
 • specjalne rozwiązania graficzne
 • materiały zabezpieczające
 • zabezpieczenia utajone
 • zabezpieczenia monet
 • istotne elementy plastyczne
 • rodzaje omoletowania
 • znaki mennicze
 • fałszerskie techniki zastępcze

5. Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych – ćwiczenia praktyczne

6. Egzamin (test + egz. praktyczny)

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie operacji gotówkowych w walucie krajowej.

Czas trwania

1 dzień / 7 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Seminarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie operacji gotówkowych w walucie krajowej.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.