Rozwijamy nasze regionalne skrzydła

Poddziałanie 8.1.1. PO KL
Beneficjent pomocy: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Czas realizacji: 1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2011
Liczba uczestników szkoleń: 639
Wartość projektu: 1,1 mln zł

Rola MSBiF: Beneficjent projektu odpowiedzialny za zarządzanie projektem, realizację 67,3% szkoleń oraz ewaluację

Zakres szkoleń zrealizowanych w ramach projektu:

 • Szkolenie z języka angielskiego – semestr I, II, III (12 grup)
 • Automotywacja (2 grupy)
 • Sprzedaż i zarządzanie sprzedażą (2 grupy)
 • Zarządzanie czasem (2 grupy)
 • Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych (2 grupy)
 • Jak przygotować i wdrożyć strategię CRM (2 grupy)
 • Strategia zarządzania wiekiem i intermentoring (2 grupy)
 • Zarządzanie konfliktem (2 grupy)
 • MS Excel – poziom I (2 grupy)
 • MS Excel – poziom II (1 grupa)
 • MS PowerPoint (1 grupa)
 • MS Word w zastosowaniach biurowych (1 grupa)
 • Coaching (1 grupa)
 • Savoir-vivre w biznesie (1 grupa)
 • Zarządzanie informacją (1 grupa)

List referencyjny od Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.