ROZWÓJ NA BANK – wsparcie kluczowych kompetencji kadry menedżerskiej ING Bank Śląski SA

Poddziałanie 2.1.1. POKL
Beneficjent pomocy: ING Bank Śląski SA
Czas realizacji: 1 maja 2011 – 30 października 2013

Zakładana liczba uczestników projektu: 6321 uczestników szkoleń stacjonarnych, 9459 uczestnikogodzin szkoleń e-learningowych, 526 uczestnikogodzin doradztwa

Wartość projektu: ok. 9 mln zł

Rola MSBiF: Lider projektu (partnerstwo z ING Bankiem Śląskim SA) odpowiedzialny za zarządzanie projektem, częściową realizację szkoleń stacjonarnych oraz ewaluację

Zakres szkoleń stacjonarnych zaplanowanych do zrealizowania w ramach projektu:

  • Kierowanie i motywowanie (70 grup)
  • Zarządzanie zmianą (71 grup)
  • Zarządzanie konfliktem (70 grup)
  • Wizja i strategia (70 grup)
  • Prawo pracy (57 grup)
  • Zarządzanie wiekiem (1 grupa)