Ryzyko operacyjne w działalności instytucji finansowej
- identyfikacja, pomiar i zarządzanie

Kod szkolenia: 
T03

Korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym, regulacje, organizację systemu zarządzania, proces wdrożenia systemu i problemy z tym związane oraz oparte na doświadczeniach metody.

Program

1. Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym

 • geneza (Basel II)
 • regulacje (zewnętrzne i wewnętrzne)
 • definicje z zakresu RO
 • cele zarządzania RO
 • cechy RO

2. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym

 • RO – podejście proaktywne
 • szanse i korzyści wynikające z zarządzania RO
 • cykl zarządzania RO
 • czynniki RO
 • struktura zarządzania RO (procesy, organizacja)
 • metody i narzędzia zarządzania RO (wybór metod)

3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w praktyce

 • koncepcja zarządzania RO
 • wybór modelu zarządzania RO
 • problemy praktyczne – identyfikacja i ocena ryzyka
 • wycena RO
 • raportowanie (rodzaje raportów, poziomy raportowania)
 • wymóg kapitałowy – metody liczenia

4. Warsztaty z wybranych metod i narzędzi zarządzania RO

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla zarządzania ryzykiem operacyjnym – CRO, kierownicy jednostek organizacyjnych, właściciele ryzyka, specjaliści, managerowie ryzyka, audyt wewnętrzny.

Program jest profilowany dla przedstawicieli sektora finansowego (banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne, doradcy finansowi, audytorzy)

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Andrzej Kapałczyński

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.