Sekurytyzacja i strukturyzacja

Kod szkolenia: 
SiS

Korzyści

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad przeprowadzania sekurytyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów tego procesu. Podczas zajęć zostanie dokonana analiza przypadków przeprowadzonych w Polsce emisji.

Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z budową i zastosowaniem instrumentów strukturyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które były oferowane polskim inwestorom. Uczestnik będzie w stanie określić przesłanki sprzyjające zastosowaniu określonego typu instrumentu strukturyzowanego.

Udział w szkoleniu pozwoli słuchaczom na zrozumienie źródeł ryzyka generowanego przez instrumenty strukturyzowane oraz zaznajomienie się z metodami zarządzania nim.

Program

  1. Pojęcie sekuratyzacji oraz klasyfikacja typów transakcji
  2. Przegląd wybranych programów sekurytyzacji aktywów na rynku polskim
  3. Rola ratingów i zasady funkcjonowania agencji ratingowych
  4. Analiza wpływu zmian oceny ryzyka kredytowego
  5. Czynniki ekonomiczno-prawne wpływające na proces sekurytyzacji aktywów bankowych w Polsce
  6. Zasady konstrukcji produktów strukturyzowanych
  7. Instrumenty strukturyzowane złożone z opcji europejskich
  8. Strukturyzacja oparta na opcjach egzotycznych
  9. Przegląd wybranych strategii inwestycyjnych i zabezpieczajacych
  10. Zasady emisji obligacji strukturyzowanych

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do: specjalistów z departamentu skarbu w bankach i instytucjach finansowych, zarządzających funduszami w instytucjach finansowych, pracowników pionu controllingu w bankach, specjalistów z firm audytorskich i księgowych, specjalistów odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwach.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Specjaliści z ACI Polska

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.