Skuteczna sprzedaż produktów i usług bankowych

Kod szkolenia: 
M21

Korzyści

Wzrost skuteczności sprzedaży produktów bankowych poprzez wykształcenie umiejętności planowego działania i organizacji pracy.

Poprawa umiejętności kontaktowania się z klientem oraz wykształcenie aktywnej postawy – niezależnie od stanowiska pracy – ukierunkowanej na poszukiwanie klienta i budowanie partnerskiej relacji z klientem.

Nabycie zdolności obrony przed silnym wpływem wywieranym przez niektórych klientów.

Program

1. Strategia docierania do klientów i ich pozyskiwania

 • cel firmy – cel firmy – planowanie działania
 • sfera wpływu i sfera zainteresowania czyli rzecz o priorytetach

2. Oczekiwania klienta – klucz do sukcesu w sprzedaży

 • po nitce do kłębka – trafna diagnoza potrzeb klienta
 • sprzedać czy pomóc kupić – elementy analizy psychologicznej klienta
 • czego doradca banku może nauczyć się w dobrej restauracji – potęga pytań

3. Podpory profesjonalnej sprzedaży

 • potrzeba – emocje – decyzja
 • efektywna komunikacja z klientem – różnica między „mówić do siebie” i „rozmawiać ze sobą”
 • komunikacyjne narzędzia wywierania wpływu – komunikacja racjonalna i emocjonalna

4. Skuteczna prezentacja oferty banku

 • etapy efektywnej prezentacji w rozmowie z klientem
 • dostosowanie formy i treści do podmiotu (klienta)
 • unikatowe składniki oferty – umiejętne przedstawienie
 •  analiza, atuty, argumenty (3A) – elementy przekonującej prezentacji

5. Typologia zachowań klientów i techniki postępowania

 • model zachowań konsumenckich klienta – rozpoznanie i ocena
 • zasady komunikowania się i oddziaływania w korelacji z typem klienta
 • warunki merytorycznych negocjacji – atrybuty skutecznej sprzedaży
 • odporność na manipulację – rozpoznawanie i obrona

6. Ważne słowo: skuteczna argumentacja

 • niewinne słowa o silnym działaniu czyli perswazja
 • co oznacza określenie „język pozytywny”?
 • kreatywność w argumentacji – element zaskoczenia klienta
 • zasady postępowania z zastrzeżeniami klienta

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie i utrzymywanie efektywnych kontaktów z klientami w zakresie oferowanych produktów i usług bankowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.