Skuteczne delegowanie zadań - kluczowy instrument rozwoju oraz wzrostu samodzielności podwładnych w arsenale kompetencji szefa

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają umiejętność delegowania zadań zgodnie z poziomem kompetencji podwładnych, uczą się, jak na bieżąco diagnozować kompetencje podwładnych i jak monitorować realizację delegowanych zadań oraz jak oceniać zgodność działań z zakładanymi rezultatami.

Uczestnicy zdobywają także wiedzę, jak wspierać podwładnych w procesie realizacji delegowanych zadań (bieżące motywowanie, docenianie, informacja zwrotna, ocena, rozwój samodzielności i kreatywności pracownika, podejmowanie samodzielnych decyzji w zakresie delegowanych uprawnień).

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.