Sposoby radzenia sobie w konflikcie

Kod szkolenia: 
Z81

Korzyści

 1. Pogłębienie wiedzy na temat przyczyn konfliktów i sposobów postępowania w sytuacjach konfliktowych
 2. Autodiagnoza w odniesieniu do preferowanego zachowania w konflikcie
 3. Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 4. Poznanie zasad asertywnej komunikacji

Program

Główne zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • przyczyny konfliktów
 • przebieg sytuacji konfliktowej
 • strategie postępowania w konflikcie
 • radzenie sobie z emocjami
 • asertywna komunikacja w sytuacji konfliktowej

1. Pojęcie konfliktu:

 • rodzaje i formy konfliktów w organizacji
 • źródła konfliktów
 • dynamika i konsekwencje konfliktów
 • pozytywna i negatywna strona sytuacji konfliktowej
 • typy konfliktów w miejscu pracy
 • cechy konfliktów: „gorącego” i „zimnego”

2. Strategie postępowania w konflikcie:

 • dominacja – walka, kompromis, uleganie, unikanie, współpraca
 • charakterystyka poszczególnych strategii
 • autodiagnoza preferowanych zachowań w sytuacjach konfliktowych

3. Reakcje w sytuacjach konfliktowych:

 • zniekształcenie spostrzegania
 • lustrzane odbicie
 • podwójne normy
 • polaryzacja ocen
 • błędy atrybucji

4. Komunikacja w sytuacjach konfliktowych.

5. Emocje w konflikcie:

 • radzenie sobie z emocjami
 • asertywność w sytuacjach konfliktowych

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry każdego szczebla, do całych zespołów zadaniowych, współpracowników tego samego działu, firmy, osób pozostających ze sobą w ciągłej współpracy.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.