Sprzedaż i negocjacje biznesowe

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników, którzy:
     działają w sferze B2B,
     posiedli wiedzę merytoryczną dotyczącą oferty produktów Banku dla klientów biznesowych,
     zdobyli podstawowe umiejętności sprzedaży produktów Banku oraz obowiązujących w nim procedur i mechanizmów organizacyjnych,
     różnią się między sobą poziomem umiejętności, co pozostaje w związku z ich stażem pracy oraz miejscem lokalizacji ich placówki Banku.
Osoby te powinny posiadać wysokie kwalifikacje w dziedzinie sprzedaży usług i rozwiązań finansowych oraz bardzo dobrze wykształcone kompetencje interpersonalne. Uzupełnienie powyższych umiejętności, w aspekcie pracy z wymagającymi i kompetentnymi klientami, jest więc uzasadnione.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Gerard Opiełka

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.