Sprzedaż krzyżowa produktów finansowych (cross-selling)

Kod szkolenia: 
M102

Korzyści

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności analizowania potrzeb obsługiwanych klientów w celu trafnego doboru dodatkowej oferty sprzedaży, wykształcenie w nich postawy aktywnego doradcy klienta, nastawionego na budowanie trwałych biznesowych relacji z klientem, zdefiniowanie i oszacowanie zysków pozafinansowych sprzedaży krzyżowej, stworzenie katalogu argumentów wsparcia sprzedaży u obecnego klienta.

Program

1. Analiza aktualnego poziomu i struktury realizowanej sprzedaży

 • kierunki rozwoju i uwarunkowania budżetowe firmy
 • ocena możliwości zwiększenia wolumenu sprzedaży
 • preferowane modele sprzedaży

2. Sprzedaż produktów finansowych – schemat i specyfika

 • różnice w metodyce i ścieżkach sprzedaży różnych produktów
 • wymagania dot. kompetencji doradcy w odniesieniu do specyfiki produktu
 • podstawowe przeszkody sprzedaży; metody i koszty ich pokonywania
 • relacja koszt – przychód dla sprzedaży nowej i uzupełniającej

3. Wartość przyszła obecnego klienta

 • dynamika zmian w okresie współpracy z kientem
 • katalog i wielkość potencjalnych potrzeb obecnego klienta
 • metodyka doboru oferty jako konsekwencji analizy potrzeb klienta
 • koszty realizacji sprzedaży nowej u klienta
 • charakter i wartości rezultatów pozafinansowych

4. Typologia klientów

 • typy osobowości a przeszkody mentalne zakupu (model Insight)
 • główne „modele programów” klienta – zdolność identyfikacji
 • technika pracy z klientami reprezentującymi różne programy

5. Model spotkania handlowego

 • metodyka trafnej diagnozy rzeczywistych potrzeb klienta
 • forma oferty – dostosowanie do typu klienta
 • umiejętność efektywnej pracy z obiekcjami

6. Przyjazna komunikacja doradcy

 • umiejętność słyszenia potrzeb klienta
 • charakterystyka czynników skutecznego porozumienia
 • elementy komunikacji perswazyjnej w cross-sellingu

Uczestnicy

Szkolenie jest kierowane do doradców klienta i dysponentów, osób bezpośrednio obsługujących klientów w zakresie sprzedaży.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych wykładowców

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.