Standardy Kwalifikacyjne w Bankowości Polskiej

Standardy Kwalifikacyjne to opis wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności pracowników banków oraz innych instytucji finansowych współpracujących z bankami.

System Standardów dzieli te wymagania na poziomy, które odpowiadają kolejno stopniom zawodowym: Samodzielny Pracownik Bankowy, Dyplomowany Pracownik Bankowy oraz Specjalista Bankowy z zakresu wybranej specjalizacji.

System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej jest nadzorowany przez Związek Banków Polskich pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego.