Studium wykonalności projektu
finansowanego z funduszy strukturalnych

Kod szkolenia: 
FS

Korzyści

Uczestnicy zdobędą umiejętności czytania i weryfikowania SW oraz podstaw jego tworzenia.

Program

Dzień 1

 1. Cele SW
 2. Charakterystyka dokumentu
 3. Struktura SW
 4. Proces weryfikacji SW
 5. Najczęstsze błędy w SW

Dzień 2

 1. Analiza finansowa
 2. Wskaźniki efektywności finansowej

Dzień 3

 1. Analiza opcji (wskaźnik DGC)
 2. Analiza ekonomiczna
 3. Analiza wielokryterialna
 4. Analiza ryzyka i wrażliwości

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządów i firm zajmujących się sporządzaniem wniosków o dotacje na projekty infrastrukturalne oraz osób zajmujących się przygotowaniem studiów wykonalności w samorządach i firmach.

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Małgorzata Grabowska, Paweł Syrek

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.