Szkolenia w ramach Projektu „Akademia AS-ów. Kompleksowy program rozwoju kwalifikacji pracowników firmy ASA Sp. z o.o. Głubczyce”

Poddziałanie 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: ASA Sp. z o.o.
Czas realizacji: lipiec 2014 – październik 2014

 

Rola MSBiF: Przeprowadzenie szkoleń w tematach:

  • Komunikacja i informacja zwrotna (3 grup)
  • Komunikacja w zespole (3 grupy)