Szkolenia w ramach Projektu „Akademia TAURON Ciepło”

Poddziałanie 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA
Czas realizacji: czerwiec 2012 – maj 2013

Rola MSBiF: Przeprowadzenie szkoleń w tematach:

  • Planowanie i rozliczanie czasu pracy, tworzenie harmonogramów, najnowsze zmiany w Kodeksie pracy (9 grup)
  • Zarządzanie ryzykiem (4 grupy)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (3 grupy)