Szkolenia w ramach Projektu „ECB – Europejski Certyfikat Bankowca” – w trakcie realizacji

Poddziałanie 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Czas realizacji: listopad 2014 – kwiecień 2015

Rola MSBiF: Przeprowadzenie szkoleń w pięciu modułach:

  • Otoczenie makroekonomiczne (8 grup)
  • Relacja produkt – klient (8 grup)
  • Efektywny bank (8 grup)
  • Analizowanie i zarządzanie finansami w bankowości (8 grup)
  • Podstawy marketingu przy zarządzaniu bankiem (8 grup)