Szkolenia w ramach Projektu „Kariera na wyciągnięcie ręki – Skuteczny Manager
i Kompetentny Trener ze znajomością języka niemieckiego w Twoim powiecie”

Poddziałanie: 8.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Stowarzyszenie RPP „Integracja” O. Kraków
Czas realizacji: październik-listopad 2012

Rola MSBiF: Przeprowadzenie szkoleń w tematach:

  • Prawo pracy (3 grupy)