Szkolenia w ramach Projektu „Razem tworzymy kulturę zmiany i doskonałości”

Poddziałanie: 2.1.1 PO KL
Zleceniodawca MSBiF: Mercedes Benz Polska Sp. z o.o.
Czas realizacji: luty-marzec 2013

Rola MSBiF: Przeprowadzenie szkoleń w tematach:

  • Analiza ekonomiczna i finansowa (1 grupa)
  • Prawno-podatkowe aspekty leasingu z uwzględnieniem aspektu rachunkowości (2 grupy)
  • Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw (1 grupa)