Sztuka prezentacji i autoprezentacji

Kod szkolenia: 
Z07

Korzyści

Wykształcenie umiejętności posługiwania się psychologicznymi i socjologicznymi środkami skutecznego kierowania procesem komunikacji w celu realizacji wyznaczonych zadań. Zdobycie i rozwinięcie umiejętności demonstrowania osobistego, profesjonalnego stylu działania w celu wywarcia zamierzonego wrażenia na innych.

Program

1. Podstawowe zasady dobrych prezentacji

 • sztuka przekonywania
 • sztuka panowania nad emocjami
 • sztuka skutecznej komunikacji

2. Planowanie prezentacji

 • określenie celu prezentacji wg metody SMART
 • określenie oczekiwań odbiorców prezentacji
 • analiza społeczna odbiorców prezentacji
 • przygotowanie i selekcja materiałów
 • dobór właściwych technik i metod prezentacji
 • dopracowanie struktury prezentacji

3. Odbiorcy prezentacji

 • jak przyciągnąć uwagę słuchaczy i widzów?
 • budowanie zaufania słuchaczy i widzów
 • zasady wywierania społecznego wpływu
 • reguły wywierania wrażenia na innych

4. Reguły autoprezentacji

 • efekt pierwszego wrażenia
 • efekt uporczywości
 • efekt świeżości
 • umiejętność mówienia
 • umiejętność słuchania
 • wygląd zewnętrzny
 • techniki zachowania się "na scenie" prezentacji
 • podstawowe błędy autoprezentacji

5. Sztuka opanowania stresu i emocji

 • trening umiejętności prezentacji
 • radzenie sobie z sytuacjami nerwowymi
 • test własnych umiejętności prezentacji i autoprezentacji

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów z zakresu marketingu i human relations oraz wszystkich zainteresowanych promowaniem atrakcyjnego obrazu własnej osoby i wizerunku instytucji.

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.