Sztuka przekonywania

Kod szkolenia: 
Z17

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznania reguł skutecznego i etycznego przekonywania, kształcenia umiejętności poprawnego wywierania wpływu w celu zwiększenia efektywności pracy, rozwoju indywidualnej samooceny i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich, poznania zasad, jak być bardziej przekonywującym w kontaktach zawodowych.

Program

1. Proces poznawania społecznego

 • proces budowania opinii jednostkowej i społecznej
 • uwarunkowania procesu poznawania i kształtowania opinii
 • liderzy opinii publicznej

2. Kształtowanie i zmiana postaw ludzi

 • czynniki determinujące postawy ludzi
 • bariery zmiany postaw
 • jak wpływać na zmianę postaw ludzi?

3. Sztuka perswazji

 • centralna strategia perswazji
 • peryferyjna strategia perswazji
 • czynniki wpływające na skuteczność przekonywania

4. Sztuka prowadzenia sporów

 • wykorzystanie umiejętności przekonywania w czasie debaty
 • forma i treść wypowiedzi przekonywującej
 • jak wygrać spór nie naruszając godności oponenta?

5. Etyczne reguły wywierania wpływu na innych ludzi

 • etyczne granice przekonywania
 • kodeksy etyczne

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności trafnego argumentowania i zwiększenia skuteczności przekonywania w kontaktach zawodowych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.