Tajniki skutecznych negocjacji

Kod szkolenia: 
Z03

Korzyści

Udoskonalenie zachowań podnoszących skuteczność w realizowanych celach negocjacyjnych, określenie obszarów własnego rozwoju – sprzyjających podnoszeniu efektywności w negocjacjach.

Program

1. Wprowadzenie do negocjacji

 • profesjonalna postawa negocjatora
 • przygotowanie do negocjacji
 • zebranie informacji o naszym partnerze i ich użycie podczas negocjacji
 • kiedy nie powinniśmy negocjować
 • style negocjacji – współpraca i walka
 • negocjacje indywidualne i zespołowe – różnice w podejściu
 • scenariusze negocjacyjne

 2. Negocjacje jako porozumienie

 • znaczenie BATNA, czyli najlepsza alternatywa do wynegocjowanego porozumienia, i jej wpływ na wynik
 • techniki otwarcia, pierwsze wrażenie, nawiązanie kontaktu
 • otwarta postawa negocjacyjna: wiarygodność, sympatia, wysoki status
 • rozpoznanie psychologicznej sylwetki partnera
 • metody otwarcia negocjacji
 • mowa ciała i jej konsekwencja dla stron negocjacji
 • jak słuchać – aby osiągnąć cel
 • jak mówić – aby osiągnąć cel
 • etapy negocjacji
 • zakończenie negocjacji
 • budowanie relacji – otwarcie na stałą współpracę

  3. Negocjacje jako gra

 • typy negocjatorów oraz ich gier manipulacyjnych
 • rozpoznanie stylu gry partnera
 • taktyki i metody kluczenia
 • język perswazji; erystyka w negocjacjach
 • manipulacja ze strony partnera i sposoby obrony przed manipulacją
 • przewidywanie kolejnych posunięć
 • kulturalne wyrażanie niezadowolenia i sprzeciwu
 • zamiana zarzutów na korzyści

  4. Negocjacje jako wojna

 • siła i pozycja w negocjacjach
 • taktyki stopniowania siły argumentów
 • taktyki stawiania pod ścianą przez obie strony
 • przełamywanie impasu
 • przewidywanie kolejnych posunięć
 • konflikt z partnerem, radzenie sobie z niechęcią partnera
 • rozmowa z Trudnym Partnerem przy zachowaniu zasad biznesowego savoir-vivre'u
 • zarządzanie własnym stresem podczas rozmów negocjacyjnych

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników (zwłaszcza kadry kierowniczej), którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za kontakty z kontrahentami i partnerami banków (doradcy bankowi B2B).

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół ekspertów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.