Techniki prowadzenia audytu wewnętrznego
w instytucjach finansowych

Kod szkolenia: 
T06

Korzyści

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodologią audytu wewnętrznego, w szczególności z możliwościami praktycznego wykorzystania technik audytowych. Uczestnikom zaprezentowane zostaną klasyczne i nowe modele oceny ryzyka kredytowego oraz będą oni mięli możliwość nabycia praktycznych umiejętności ich stosowania.

Program

I. Wprowadzanie metodologii audytu wewnętrznego

 1. Standardy audytu wewnętrznego
 2. Wartość dodana audytu wewnętrznego
 3. Audyt wewnętrzny a audyt finansowy
 4. Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem
 5. Umiejscowienie audytu wewnętrznego w organizacji
 6. Wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej

II. Identyfikacja ryzyka w procesie

 1. Analiza procesu
 2. COSO – cele zarządzania ryzykiem
 3. Metody identyfikacji ryzyka
 4. Prowadzenie wywiadów z właścicielami procesów
 5. Przykłady praktyczne – cele, działania, ryzyko:
  • proces sprzedaży usług finansowych
  • proces zarządzania aktywami i pasywami

III. Mechanizmy kontrolne

 1. Typy mechanizmów kontrolnych
 2. Cechy efektywnych mechanizmów kontrolnych
 3. Dokumentacja procedur testowych
 4. Rodzaje procedur testowych
 5. Typowe błędy testowania – jak ich uniknąć?

IV. Raportowanie kwestii audytowych

 1. Raportowanie na poziomie strategicznym
 2. Raportowanie na poziomie procesów
 3. Cechy dobrej dokumentacji roboczej
 4. Obserwacje – jak je dokumentować?
 5. Przygotowanie raportu z badania
 6. Wdrożenie rekomendacji – podział odpowiedzialności

V. Próbkowanie

 1. Zastosowanie próbkowania
 2. Metodologie próbkowania:
  • statystyczne
  • niestatystyczne
 3. Dobór próby
 4. Ocena rezultatów

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli kadry kierowniczej banków oraz pracowników pionu audytu wewnętrznego, pionu compliance i pionu zarządzania ryzykiem.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Manager w Departamencie Audytu Wewnętrznego BZ WBK, wcześniej wieloletni doradca firmy KPMG, specjalizujący się w audycie wewnętrznym oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadził wiele szkoleń w tej tematyce, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Doświadczenie zawodowe jest uzupełnione takimi certyfikatami międzynarodowymi, jak Certified Financial Risk Manager (FRM), Certified Internal Auditor (CIA) oraz Professional Risk Manager (PRM).

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.