Transakcje reklamowe i marketingowe w ujęciu podatkowym wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT i PIT

Korzyści

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu skutków podatkowych wynikających z szeroko rozumianych akcji marketingowych, zarówno po stronie przychodów jak i  rozliczeń z VAT. W szczególności przedstawione zostaną zasady ich dokumentowania i rozliczania. Ponadto, omówione zostaną definicje reklamy i reprezentacji w świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz zmiany w tym zakresie w ostatnich latach.

Metoda

Wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki

Program

 1. Rozliczenie w przychodach i kosztach akcji marketingowych:
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w  przypadku wykonania usługi marketingowej, wydania towaru w ramach akcji marketingowych, moment rozpoznania kosztów dotyczących ww. świadczeń. 
 • Bonusów obrotowych.
 • Nieodpłatnego przekazania towarów lub usług w ramach akcji marketingowych.
 • Rabatów towarowych. 
 • Akcji „2+1” lub „2+2”.
 • Sprzedaży za „1zł.”
 • Sprzedaży premiowej. 
 • Bonów, kart podarunkowych.

 

 1. Skutki w PIT – wybrane zagadnienia w świetle najnowszego orzecznictwa sądów i stanowiska organów podatkowych.
 • Sprzedaż premiowa.
 • Reklama.
 • Konkurs
 • Voucher

 

 1. Koszty uzyskania przychodów:

 

 1. Reklama
 • Pojęcie reklamy.
 • Wydatki marketingowe.
 • Kwalifikacja wydatków marketingowych w zależności od rodzaju podejmowanych działań, w szczególności:
  • przekazywanie materiałów reklamowych,
  • promocji dla pracowników kontrahenta,
  • konkursów konsumenckich,
  • imprez integracyjno-rozrywkowych,
  • udział w tragach i konferencjach.,
  • gadżety reklamowe.
 • Dokumentowanie wydatków marketingowych i rola dokumentacji w procesie ich kwalifikacji podatkowej:

  • dokumentacja marketingowa (regulaminy, umowy, umowy sponsoringu itp., niezbędne postanowienia),
  • skutki braku właściwej dokumentacji.
 1. Reprezentacja
 • Pojęcie reprezentacji według wyroków NSA.
 • Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące pojęcia reprezentacji.
 • Kawa, herbata, ciastka a koszty podatkowe.
 • Próbki – reklama czy reprezentacja?
 • Prezenty – czy stanowią KUP?
 • Spotkania firmowe – czy stanowią KUP? 

 

 1. Rozliczenia w VAT
 • Próbki i materiały reklamowe, czy zawsze bez VAT?
 • Prezenty – odprowadzenie podatku VAT przy przekazaniu, zasady
 • Spotkania firmowe – czy przysługuje VAT do odliczenia z faktur?
 •  Zasady opodatkowania udziału w targach i konferencjach międzynarodowych
 • Sprzedaż za 1 zł w podatku VAT
 • Rozliczenie faktur korygujących z tytułu udzielonych rabatów, upustów, jak ustalić podstawę opodatkowania?

 

 1. Klauzula obejścia prawa podatkowego w przypadku działań marketingowych, jak się zabezpieczyć przed nowym typem postępowań podatkowych?

Uczestnicy

Księgowi, dyrektorzy finansowi, właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy

Czas trwania

1 dzień, 7 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Doradca podatkowy,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, posiadający ponad 10-letnią praktykę w spółkach audytorskich. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkołach wyższych oraz w przeprowadzaniu nadzorów i audytów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorka publikacji w zakresie podatku VAT, jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.