Transakcje walutowe w praktyce

Kod szkolenia: 
D81

Korzyści

Uczestnicy poznają sposoby wyceny i praktycznego zastosowania transakcji walutowych w celu spekulacyjnym, arbitrażu i zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym.

Program

  1. Rodzaje transakcji walutowych i ich standaryzacja
  2. Wycena walutowych transakcji forward i futures
  3. Różnice w ewidencji księgowej pomiędzy transakcjami DF a NDF i futures
  4. Wycena swapów kursowych oraz kalkulacja stopy swapowej
  5. Wycena kapitałowych swapów walutowych (CIRS, CCS) oraz kalkulacja stopy swapowej
  6. Podstawowe wiadomości na temat wyceny opcji walutowych
  7. Zastosowanie kontraktów terminowych DF, NDF i futures (hedging, spekulacja)
  8. Zastosowanie swapów kursowych (hedging, spekulacja, arbitraż)
  9. Zastosowanie kontraktów CIRS (hedging, spekulacja, arbitraż)
  10. Zastosowanie opcji walutowych (hedging, spekulacja, arbitraż)

Uczestnicy

Pracownicy banku zajmujący się operacjami na rynku walutowym oraz obsługujący dużych klientów inwestujących na rynku walutowym, względnie klientów posiadających zobowiązania lub należności narażone na ryzyko walutowe. Pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się operacjami na rynku walutowym.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Igor Styn

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.