Trening medialny

Kod szkolenia: 
TM

Korzyści

1.  Nabycie praktycznych umiejętności wystąpień medialnych
2.  Usystematyzowanie wiedzy o specyficznych elementach współpracy z mediami
3.  Podniesienie świadomości roli wizerunku medialnego w działalności firmy
4.  Przygotowanie indywidualnego planu współpracy z mediami komunikacji z mediami

Program

1. Zarządzanie wizerunkiem w mass mediach

  • Wizerunek – zasady ochrony
  • Wizerunek medialny vs. wizerunek rzeczywisty i pożądany
  • Wpływ zjawisk i efektów wizerunkowych na kształtowanie reputacji

2. Zasady współpracy z mass mediami

  • System komunikacji z mediami
  • Prawne aspekty współpracy z mediami (prawo prasowe, ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych)

3. Trening komunikacji medialnej

  • Przygotowanie wystąpień medialnych z uwzględnieniem specyfiki mass mediów
  • ABC współpracy z kamerą
  • Techniki odpowiadania na trudne pytania dziennikarzy finalnego

Uczestnicy

Warsztat dedykowany jest przedstawicielom kadr zarządzających firm, rzecznikom prasowym, specjalistom informacji i promocji, osobom odpowiedzialnym za współpracę z mediami.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Iwona Jeleń

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.