Trudny klient w procesie kredytowym i reklamacyjnym

Kod szkolenia: 
TK

Korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających odpowiednie postępowanie przez pracowników w sytuacjach trudnych/konfliktowych, których celem jest optymalne załatwienie sprawy oraz ochrona wizerunku banku, w powiązaniu z interaktywnym udziałem uczestników w elementach warsztatowych szkolenia oraz studium przypadków

Program

 1. Definicja konfliktu i pojęcie reklamacji
 2. Źródła konfliktu i reklamacji
 3. Typy klientów trudnych
 4. Fazy współpracy z klientem trudnym
 5. Wartości istotne dla klienta w procesie reklamacyjnym
 6. Wartości chronione przez bank w procesie obsługi klienta trudnego
 7. Uwarunkowanie zewnętrzne i wewnętrzne uwzględniane w procesie rozpatrywania reklamacji
 8. Jednostki banku biorące udział w obsłudze klienta trudnego
 9. Rola służb wewnętrznych w procesie reklamacji
 10. Techniki obsługi klienta trudnego
 11. Czas, miejsce, osoba, forma jako elementy składowe

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków zatrudnionych w działach mających styczność z klientami, tj. działy sprzedażowe, doradcy klientów, pracownicy call center, stanowiska ds. reklamacji, działy windykacji.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Prawnik, doświadczony trener

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.