Umiejętność odczytywania operatów szacunkowych
- warsztaty

Kod szkolenia: 
K614

Korzyści

W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakiego typu  błędy i nieprawidłowości występują najczęściej w operatach szacunkowych przedkładanych przez klientów banków na potrzeby zabezpieczenia spłaty kredytów i na co należy zwracać szczególną uwagę przy ich weryfikacji.

Program

I. Podstawy prawne wycen nieruchomości

 1. Akty prawne najczęściej stosowane przy wycenie nieruchomości

II. Podejścia, metody i techniki wyceny

 1. Kiedy stosuje się poszczególne techniki
 2. Słabe i mocne strony poszczególnych technik
 3. Błędy i nieprawidłowości popełniane przy wycenach nieruchomości z zastosowaniem poszczególnych technik
  Zagadnienia realizowane w trakcie ćwiczeń na podstawie prawidłowych i błędnych operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby zabezpieczenia kredytu

III. Struktura operatu szacunkowego

 1. Jak czytać poszczególne rozdziały
 2. Na co zwracać szczególną uwagę
  Zajęcia realizowane w trakcie ćwiczeń na podstawie prawidłowo sporządzonych operatów szacunkowych

IV. Analiza rynku

 1. Dane o nieruchomościach

  • jakie dane są niezbędne przy procesie weryfikacji wyceny nieruchomości
  • zewnętrzne źródła pozyskiwania danych o nieruchomościach
 2. Sposoby wnioskowania na podstawie danych ujawnionych w operatach

5. Najczęściej popełniane błędy przy wycenie nieruchomości
Ćwiczenia praktyczne z odczytywania operatów szacunkowych

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest głównie do analityków kredytowych i pracowników pionów sprzedaży/bankowych doradców klienta.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi, analitycy rynku nieruchomości, członkowie Komisji Opiniującej przy jednym z wojewódzkich Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.