Weksle w obrocie krajowym

Kod szkolenia: 
F113

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat polskiego prawa wekslowego. Wykształcenie umiejętności prawidłowego wypełniania weksli oraz samodzielnego wypełniania dokumentów związanych z prawem wekslowym.

Program

 1. Definicja weksla i jego rodzaje
 2. Cechy charakterystyczne zobowiązania wekslowego
 3. Funkcje weksla
 4. Elementy ustawowe weksla trasowanego
 5. Elementy ustawowe weksla własnego (ćwiczenia)
 6. Pojęcie weksla in blanco
 7. Klauzule wekslowe
 8. Przyjęcie weksla trasowanego
 9. Wizowanie weksla własnego
 10. Poręczenie wekslowe (ćwiczenia)
 11. Indosowanie weksla
 12. Zapłata weksla
 13. Dochodzenie roszczeń z weksla (ćwiczenia)
 14. Zastosowanie weksla w praktyce, obrocie gospodarczym i praktyce bankowej – podsumowanie

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników banku zajmujących się kredytowaniem, obsługą rachunków bankowych oraz operacjami związanymi z wekslami.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.