Windykacja polubowna

Kod szkolenia: 
SK12

Korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających odpowiednie postępowanie przez pracowników w procesie dochodzenia należności banku, którego celem jest skuteczne odzyskiwanie należności przy minimalizacji kosztów poprzez efektywne wykorzystanie kontaktu telefonicznego, pisemnego oraz osobistego.

Program

 1. Zagadnienia wstępne
  • cele windykacji
  • funkcja windykacji
  • etapy procesy windykacji
 2. Rola windykacji polubownej w procesie odzyskiwania należności
 3. Dłużnik – przeciwnik czy partner (klient)?
 4. Typologia dłużników
 5. Typologia windykatorów
 6. Instrumenty oddziaływania na dłużnika
 7. Efektywność i rola formy kontaktu w procesie
  • kontakt telefoniczny
  • kontakt pisemny
  • kontakt osobisty
 8. Techniki negocjacji windykacyjnych
 9. Metody wywierania wpływu
 10. Satysfakcja psychologiczna i merytoryczna
 11. Ćwiczenia warsztatowe

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków zatrudnionych w działach zajmujących się monitorowaniem należności nieregularnych, restrukturyzacją należności, windykacją

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Piotr Kłys

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.